JUdo Quizy

0%
387

6 KYU

1 / 8

Jak nazywała się pierwsza szkoła judo?

2 / 8

Jak nazywa się to trzymanie?

3 / 8

W którym roku powstało judo?

4 / 8

Osoba wykonująca technikę to?

5 / 8

Pad na obrazku to?

6 / 8

Pad w tył to?

7 / 8

Jak nazywa się ta technika?

8 / 8

Jak nazywał się twórca judo?

Your score is

The average score is 82%

0%

Exit

0%
356

5.5 KYU

1 / 6

Rzut de-ashi-barai polega na?

2 / 6

Jak nazywa się ten rzut?

3 / 6

Jak brzmi pierwsza zasada judo?

4 / 6

Jak brzmi druga zasada judo?

5 / 6

Jak nazywa się to trzymanie?

6 / 6

Czy biało-żółty kolor pasa to:

Your score is

The average score is 83%

0%

Exit

0%
178

5 KYU

1 / 8

Rzut przedstawiony na obrazku to?

2 / 8

Zawodnik judo to?

3 / 8

Rzut z obrazka to?

4 / 8

Sore made oznacza?

5 / 8

Wykonując ,,zegar” kolejnym zakładanym trzymaniem po ,,kami shiho gatame” jest?

6 / 8

Jak nazywa się to trzymanie?

7 / 8

Który z wymienionych rzutów jest rzutem obrotowym?

8 / 8

Tatami to?

Your score is

The average score is 71%

0%

Exit

0%
51

4.5 KYU

1 / 8

„Kumi-kata” to:

2 / 8

Jak nazywa się to trzymanie:

3 / 8

Jeżeli na treningu założysz na siebie KEIKOGI to masz na sobie:

4 / 8

Ta technika to:

5 / 8

Kiedy sędzia w czasie walki dotknie cię i powie „sonomama” to

6 / 8

Jeżeli widzisz, że ktoś wykonuje taki rzut to nazwiesz go:

7 / 8

Sesae-tsurikomi-ashi to technika z grupy rzutów:

8 / 8

„Tachi-waza” to

Your score is

The average score is 74%

0%

Exit

0%
58

4 KYU

1 / 8

Która z wymienionych technik nie jest techniką obrotową?

2 / 8

Technika z obrazka to?

3 / 8

Jeżeli wykonasz technikę „Ude garami” to:

4 / 8

Okuri eri jime to?

5 / 8

Rzucając „Okuri ashi harai”:

6 / 8

Ten rzut to?

7 / 8

Ta dźwignia nazywa się?

8 / 8

Jak nazywa się to duszenie?

Your score is

The average score is 68%

0%

Exit

0%
98

3.5 KYU

1 / 8

,,Uchi mata” to rzut z grupy rzutów?

2 / 8

,,Hiza guruma” to?

3 / 8

,,Kata ha jime” to?

4 / 8

Jak nazywa się to duszenie?

5 / 8

Jak nazywa się ta technika?

6 / 8

Jak nazywa się ten rzut?

 

7 / 8

Jak nazywa się ta technika?

8 / 8

Jak nazywa się ten rzut?

Your score is

The average score is 61%

0%

Exit