4 kyu – pas pomarańczowy


KATAME WAZA (technika w parterze):

1. TECHNIKI DŹWIGNI (KANSETSU WAZA):

  • UDE GARAMI,
  • USHIRO UDE GARAMI,
  • UDE HISHIGI JUJI GATAME

2. TECHNIKI DUSZEŃ (SHIME WAZA):

  • OKURI ERI JIME,
  • KATA JUJI JIME,
  • HADAKA JIME

TECHNIKI RZUTÓW (NAGE WAZA):

  • SODE TSURIKOMI GOSHI,
  • OKURI ASHI HARAI,
  • KO SOTO GARI,
  • TSURI KOMI GOSHI