1 kyu

1 KYU – PAS Brązowy

RZUTY (NAGE WAZA):
 1. HANE GOSHI
 2. HANE MAKIKOMI
 3. UTSURI GOSHI
 4. O GURUMA
 5. SOTO MAKIKOMI
 6. O SOTO GURUMA
 7. UKI WAZA
 8. YOKO WAKARE
 9. URA NAGE
 10. SUMI OTOSHI
 11. YOKO GAKE