1 kyu – pas brązowy


TECHNIKI RZUTÓW (NAGE WAZA):

 • HANE GOSHI,
 • HANE MAKIKOMI,
 • UTSURI GOSHI,
 • O GURUMA,
 • SOTO MAKIKOMI,
 • O SOTO GURUMA,
 • UKI WAZA,
 • YOKO WAKARE,
 • URA NAGE,
 • SUMI OTOSHI,
 • YOKO GAKE.